Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi27.08.2019
  • KurumKütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar