Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi23.12.2018
  • KurumKütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar