Lokman Hekim Üniversitesi Ana Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi02.12.2018
  • KurumLokman Hekim Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Lokman Hekim Üniversitesinin akademik ve idarî birimlerinin yönetimi, işleyişi ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Lokman Hekim Üniversitesinin yönetimine, akademik ve idarî organlarına, bu organların görevlerine ve mali konulara ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar