Lokman Hekim Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi02.12.2018
  • KurumLokman Hekim Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Lokman Hekim Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi dışında kalan Fakülte ve Meslek Yüksekokullarının kredili sistemde eğitim verilen bölümlerinde önlisans ve lisans eğitim-öğretimi ile sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup,Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi dışında kalan Fakülte ve Meslek Yüksekokullarının lisans ve önlisans programlarının eğitim ve öğretim, sınav ve uygulamalarına ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar