Lokman Hekim Üniversitesi Translasyonel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi05.05.2019
  • KurumLokman Hekim Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Lokman Hekim Üniversitesi Translasyonel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim organlarını ve yönetim organlarının çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, Lokman Hekim Üniversitesi Translasyonel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar