Malatya Turgut Özal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi07.04.2019
  • KurumMalatya Turgut Özal Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Malatya Turgut Özal Üniversitesinde yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlilik programları ile bunların gerektirdiği eğitim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar