Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi10.06.2019
  • KurumMalatya Turgut Özal Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Malatya Turgut Özal Üniversitesinde ön lisans ve lisans düzeyinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup; Malatya Turgut Özal Üniversitesinde yürütülen ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü ile bu programlardaki kayıt işlemleri, eğitim ve öğretim, sınavlar, geçişler, intibak ve diploma hazırlanmasına ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar