Maltepe Üniversitesi Kanser ve Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi21.01.2019
  • KurumMaltepe Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Maltepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan Kanser ve Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, Maltepe Üniversitesi Kanser ve Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsamaktadır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar