Maltepe Üniversitesi Mezunlarla İletişim ve Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi27.01.2019
  • KurumMaltepe Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Maltepe Üniversitesi Mezunlarla İletişim ve Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla yürürlüğe konulmuş olup; Maltepe Üniversitesi Mezunlarla İletişim ve Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar