Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretme ve Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi27.02.2020
  • KurumManisa Celal Bayar Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretme ve Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretme ve Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar