Manisa Celal Bayar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi12.02.2018
  • KurumManisa Celal Bayar Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Manisa Celal Bayar Üniversitesinde yürütülen önlisans ve lisans eğitim ve öğretimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Tıp Fakültesi hariç, Manisa Celal Bayar Üniversitesinin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar