Mardin Artuklu Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi30.03.2020
  • KurumMardin Artuklu Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Mardin Artuklu Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Mardin Artuklu Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerini ve Üniversitenin akademik ve idari birimlerinin bu faaliyetlerle ilişkili çalışmalarını kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar