Marmara Üniversitesi Eklem Protezleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi05.05.2020
  • KurumMarmara Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Marmara Üniversitesi Eklem Protezleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Marmara Üniversitesi Eklem Protezleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar