Marmara Üniversitesi Türkiye-Fransa İlişkileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi10.10.2018
  • KurumMarmara Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Marmara Üniversitesine bağlı olarak kurulan Marmara Üniversitesi Türkiye-Fransa İlişkileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Marmara Üniversitesi Türkiye-Fransa İlişkileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar