MEF Üniversitesi Enerji ve Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi30.10.2018
  • KurumMEF Üniversitesi

Bu Yönetmelik; MEF Üniversitesi Enerji ve Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; MEF Üniversitesi Enerji ve Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar