Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil ve Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi29.07.2012
  • KurumBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarında yürütülecek olan eğitim-öğretim programlarının amaçları, uygulanması, sınavları ile ortak zorunlu yabancı dil derslerinin eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarında, yürütülecek olan eğitim-öğretimin amaçlarına, uygulanmasına, sınavlarına, ortak zorunlu yabancı dil derslerinin eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar