Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi08.10.2020
  • KurumMersin Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar