Mersin Üniversitesi Sürdürülebilir Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi27.08.2020
  • KurumMersin Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Mersin Üniversitesi Sürdürülebilir Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, Mersin Üniversitesi Sürdürülebilir Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar