Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi17.04.2017
  • KurumMersin Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinde kayıt, eğitim-öğretim, yatay geçiş ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinde kayıt, eğitim-öğretim, yatay geçiş ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar