Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi05.02.2021
  • KurumMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar