Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi21.10.2019
  • KurumMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar