Munzur Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi26.06.2016
  • KurumTunceli Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Munzur Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim ve işleyişine ilişkin esas ve usulleri belirlemek amacıyla hazırlanmış olup, Munzur Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar