Munzur Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi15.06.2020
  • KurumMunzur Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Munzur Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; Munzur Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar