Munzur Üniversitesi Nadir Toprak Elementleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi19.03.2019
  • KurumMunzur Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Munzur Üniversitesi Nadir Toprak Elementleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin görevlerine, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, Munzur Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Nadir Toprak Elementleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar