Necmettin Erbakan Üniversitesi Güvenlik, Sağlık ve Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi25.11.2018
  • KurumNecmettin Erbakan Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Necmettin Erbakan Üniversitesi Güvenlik, Sağlık ve Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Necmettin Erbakan Üniversitesi Güvenlik, Sağlık ve Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar