Necmettin Erbakan Üniversitesi Kur’an-ı Kerim Çalışmaları ve Kırâat İlmi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi05.05.2019
  • KurumNecmettin Erbakan Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Necmettin Erbakan Üniversitesi Kur’an-ı Kerim Çalışmaları ve Kırâat İlmi Uygulama ve Araştırma Merkezinin (KURAM) amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, Necmettin Erbakan Üniversitesi Kur’an-ı Kerim Çalışmaları ve Kırâat İlmi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar