Necmettin Erbakan Üniversitesi Küresel ve Bölgesel Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi04.02.2020
  • KurumNecmettin Erbakan Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Necmettin Erbakan Üniversitesi Küresel ve Bölgesel Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Necmettin Erbakan Üniversitesi Küresel ve Bölgesel Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar