Necmettin Erbakan Üniversitesi Özel Yetenekliler Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi23.06.2019
  • KurumNecmettin Erbakan Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Necmettin Erbakan Üniversitesi Özel Yetenekliler Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yayımlanmış olup; Necmettin Erbakan Üniversitesi Özel Yetenekliler Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar