Necmettin Erbakan Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi05.05.2019
  • KurumNecmettin Erbakan Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Necmettin Erbakan Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin (NEÜPDRM) faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, Necmettin Erbakan Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar