Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi19.01.2021
  • KurumNecmettin Erbakan Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar