Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi18.10.2020
  • KurumNecmettin Erbakan Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin (NESİM) amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar