Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi15.11.2018
  • KurumNevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar