Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi03.12.2018
  • KurumNiğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar