Nişantaşı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi11.10.2020
  • KurumNişantaşı Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Nişantaşı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, Nişantaşı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ile bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar