Nişantaşı Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi04.04.2019
  • KurumNişantaşı Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Nişantaşı Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, görevlerine, yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, Nişantaşı Üniversitesine bağlı olarak kurulan Nişantaşı Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar