Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi06.12.2020
  • KurumNuh Naci Yazgan Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde uygulanan eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları belirlemek amacıyla çıkarılmış olup, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine öğrenci kabul ve kayıt işlemleri, sınıf geçme, devam zorunluluğu, sınavlar ve eğitim-öğretim ile ilgili usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar