Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Elektronik ve Yazılım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi16.11.2018
  • KurumNuh Naci Yazgan Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Nuh Naci Yazgan Üniversitesine bağlı olarak kurulan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Elektronik ve Yazılım Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Elektronik ve Yazılım Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar