Okan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi14.05.2018
  • KurumOkan Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Okan Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup , Okan Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretimin; yüksek lisans, doktora ve sanat dallarında yapılan sanatta yeterlik programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar