Ondokuz Mayıs Üniversitesi Astronomi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi28.02.2019
  • KurumOndokuz Mayıs Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Astronomi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olarak kurulan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Astronomi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar