Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi28.09.2019
  • KurumOndokuz Mayıs Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarını, yönetim organlarını ve yönetim organlarının çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar