Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi03.04.2017
  • KurumOndokuz Mayıs Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar