Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Çeviri ve Redaksiyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi26.12.2019
  • KurumOsmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Çeviri ve Redaksiyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Çeviri ve Redaksiyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar