Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi19.03.2020
  • KurumOsmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaç ve faaliyet alanlarını, yönetim organlarını ve Üniversite bünyesinde bulunan ve kurulacak olan AR-GE laboratuvarlarının çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve Üniversite bünyesinde bulunan ve kurulacak olan AR-GE laboratuvarlarının faaliyet alanlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar