Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Veri Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi26.04.2020
  • KurumOsmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Veri Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Veri Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar