Ostim Teknik Üniversitesi Ana Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi03.12.2018
  • KurumOstim Teknik Üniversitesi

Bu Yönetmelik, OSTİM Teknik Üniversitesinin yönetimi, akademik ve idari birimlerinin işleyişi ve görevlerine ilişkin esasların, Üniversitenin 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilenlere ilave olarak amaçlarını gerçekleştirmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürülüğe konmuş olup; OSTİM Teknik Üniversitesinin akademik ve idari birimlerinin yönetimi, işleyişi ve görevlerine ilişkin esasları düzenler ve Üniversitenin yönetimine, akademik ve idari organlarına, bu organların görevlerine ve mali konulara ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar