Ostim Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi18.10.2020
  • KurumOstim Teknik Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Ostim Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, Ostim Teknik Üniversitesinde yürütülen ve lisans temeline dayalı yüksek lisans ile lisans ve yüksek lisansa dayalı doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar