Özyeğin Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi29.11.2020
  • KurumÖzyeğin Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Özyeğin Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarda yürütülen lisans diploma programlarına ilişkin eğitim ve öğretimde uygulanacak usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, Özyeğin Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarda yürütülen lisans diploma programlarındaki eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar