Pamukkale Üniversitesi Botanik Bahçesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi30.09.2019
  • KurumPamukkale Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Pamukkale Üniversitesi Botanik Bahçesi Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Pamukkale Üniversitesi Botanik Bahçesi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar