Pamukkale Üniversitesi Solunum Sistemi Girişimsel Sistemler Uygulanma ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi12.06.2020
  • KurumPamukkale Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Pamukkale Üniversitesi Solunum Sistemi Girişimsel Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; Pamukkale Üniversitesine bağlı olarak kurulan Solunum Sistemi Girişimsel Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar