Piri Reis Üniversitesi Ana Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi10.09.2019
  • KurumPiri Reis Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Piri Reis Üniversitesinin akademik ve idari teşkilatının kuruluş ve işleyişine, ilgili birimlerdeki personelin görev, yetki ve sorumluluklarına, malî konulara ve Üniversiteye ait diğer hususlara ilişkin esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyeti, Üniversite Rektörlüğü, Senato, Yönetim Kurulu, enstitü, fakülte, bölüm, meslek yüksekokulu, idari birimler ve diğer birimlerinin kuruluş, yönetim ve görev esaslarını kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar